Parodontológiai nem önálló Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Kutatás

Tansegédletek

 

A parodontológia a fogágybetegségek, azaz a fogágy gyulladásos kórképeinek megelőzésével és kezelésével foglalkozó tudományág. A gyakorlati képzés során a hallgatók betegeket látnak el, elsajátítják a fogkőeltávolítás és polírozás különböző módszereit, ezen kívül parodontális műtéteken is részt vesznek.
A Tanszék a graduális és posztgraduális parodontológiai képzésben is szerepet vállal. A harmadéves hallgatók a „Bevezetés a klinikai parodontológiába” gyakorlat keretein belül fantom- és kezelői gyakorlatok révén készülnek fel a negyed éven történő komplex betegellátásra. A Parodontológia Tanszék oktatói részt vesznek az odontológia, az orális biológia, a fogászati radiológia és a preventív fogászat tárgyak, továbbá az általános orvosképzés és a népegészségügyi medicina fogászat tárgyának oktatásában is. A posztgraduális képzés részeként, a „Parodontológia” szakorvosképzés keretein belül rezidens orvosok is részt vesznek a mindennapi munkában.
A Tanszék parodontológiai betegek szakellátását is végzi, mind regionális, mind országos szinten. A fogágybetegségek kezelése során a komplex terápiás elveknek megfelelően – a konzervatív terápia mellett – lehetőség van sebészi ellátásra, valamint labordiagnosztika révén egyes háttérbetegségek felderítésére is.
A Parodontológia Tanszék oktatói az oktatás és betegellátás mellett a tudományos munkában is részt vesznek. A Tanszék minden oktatója Tudományos Doktori (PhD) fokozattal rendelkezik, és számos kutatási területen végeznek közös munkát a DE ÁOK más tanszékeivel, például az Orvosi Mikrobiológiai Intézettel. A fő kutatási témák „A fogak érintkezésének és a rágóizületi elváltozások vizsgálata”, „A CBCT fogorvosi és speciálisan parodontológiai vonatkozásainak vizsgálata”, „Humán herpeszvírusok kimutatása fogkörüli gyulladásokban és összefüggések keresése a klinikai tünetekkel”, „Az anaerob bakteriális flóra vizsgálata parodontitiszben és összefüggések keresése a beteg parodontális státuszával”.

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 08. 12:45