A kar bemutatása

A 2003-ban alakult Fogorvostudományi Kar a Debreceni Egyetem 14 kara közül az egyik legfiatalabb.

A stomatológia, mint egyetemi tantárgy oktatása azonban sokkal régebben bekerült az orvosképzés tematikájába, oktatása 1935-ben kezdődött meg a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvoskarán.

Az önálló fogorvosképzés beindítására 1976-ban került sor, így az első évfolyam 9 végzős hallgatója 1981-ben vehette át a diplomáját.

A képzés elindításával párhuzamosan folyamatos infrastrukturális fejlesztések indultak, melyeknek köszönhetően 1981-ben adták át a jelenlegi helyszínen álló, kifejezetten fogorvosképzésre tervezett épületrész alapjait, mely 2004-ben tovább bővült egy teljesen új szárnnyal, 2020-ban pedig átadásra került a felújított Fantom terem és a Fogtechnikai Tanlabor. Így a fogorvosképzés infrastruktúrális feltételei teljes mértékben kielégítik a mai modern kor igényeit.

A jelenlegi épületben közel 70 kezelőegység, 2 db százfős előadóterem, több kisebb szemináriumi terem, 1 különleges CAD/CAM oktatóterem, illetve a frissen felújított és modernül felszerelt Fantom terem és Fogtechnikai tanlabor szolgálja az oktatást.

 

 

A fogorvosképzés 10 féléves, osztatlan képzés, melyben a kar tanszékei mellet részt vesznek az Általános Orvostudományi Kar oktatási egységei és a DE Klinikai Központ Fogorvosi Szolgálat munkatársai is.

A képzés 3 nagyobb részre osztható:

Az első két évben a néhány fogorvosi tárgy mellet a hangsúly az orvosi alapozó tárgyak oktatásán van, mint az anatómia, kémia, biokémia, biofizika, élettan.

Ezt követően a harmadik évfolyamon a klinikai gyakorlatot és ismereteket előkészítő tárgyak oktatása folyik. A preklinikai gyakorlatok során a hallgatók megismerkednek a fogászati kezelések alapjaival, a hozzájuk tartozó eszközökkel, anyagokkal és technikákkal, melyeket fantomfejeken, műanyag fogakon gyakorolhatnak. 

Az utolsó, harmadik képzési részben a hallgatóink a korábban elsajátított ismereteiket valós betegeken gyakorolhatják szigorú szakorvosi felügyelet mellett, kiscsoportos betegellátás keretein belül. A kezelőegységek modernek, egy részükön elérhetők a képalkotó diagnosztikai felvételek digitális formában, közvetlenül a beteg mellett. 

Ekkor nyílik lehetőség a különböző szakmaspecifikus tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására is, mint gyermekfogászat, fogszabályozás, parodontológia, konzerváló fogászat, endodoncia, dentoalveoláris sebészet és protetika. Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok a nemzetközi folyóiratokban publikáló, szakrendeléseket működtető, szakmailag jól felkészült és magas színvonalon oktató munkatársaink segítségével valósulnak meg. 

A Fogorvostudományi Karon közel 700 hallgató tanul angol és magyar nyelven. A képzés során ergonómikus környezetben, a XXI. század legmodernebb technikáit, eszközeit ismerhetik meg a hallgatók, nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is kipróbálva azokat a kötelező és a szabadon választható tárgyak keretein belül: mikroszkóp, CAD/CAM, oral scan, CBCT, hogy csak néhányat említsünk.

 

 

 

Az előadói és szemináriumi termek számítógéppel, projektorral felszereltek, mindenhol biztosított az internet elérés. Az egyetemi hallgatók ingyenes wi-fi internet elérésen keresztül csatlakozhatnak a világhálóra. Az egyetemi rendszer támogatja és lehetővé teszi az online oktatás különböző formáit, így ezzel a kar oktatói is nagyon gyakran élnek. 

Az évek alatt a tudományos életbe is lehetősége adódik bekapcsolódni hallgatóinknak a tehetséggondozó program és az önálló Fogorvosi Doktori Iskola keretein belül. 

 

A képzés specifikumára jellemző még, hogy a végzést követően önálló tevékenységre jogosító diplomával rendelkeznek a sikeres záróvizsgát és diplomát kiérdemlő fogorvosjelöltjeink. 

 

A diploma megszerzését követően lehetőség nyílik bekapcsolódni a szakorvos képzésbe vagy részt venni a tudományos kutatásokban.

Az egyetemi évek alatt számos tartalmas szakmai és szórakoztató-, közösségépítő programot is kínálunk a várossal és az egyetemmel karöltve:  Debreceni Fogászati Napok hallgatói szekciója, Fogászati Szűrőnapok, Campus, DErbi, UD fesztiválok fogászati egészségnevelő programjai, „International Food-day”, Felezőbál, évfolyamestek. 

 

 

 

A dinamikus infrastrukturális, oktatási fejlesztések és az aktív közösségi élet mellett fontos számunkra karunk történének, hagyományainak ápolása is. E nemes célból hoztuk létre múzeumunkat, mely egyre gyarapodó fogászati történeti emlékek, tárgyak, korabeli kezelőegységek kiállításával emlékeztet arra, hogy mekkora utat tett meg a fogorvosképzés az elmúlt 85 évben egyetemünkön. 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 19:28