Gyermekfogászati és Prevenciós nem önálló Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Kutatás

Tansegédletek

 

A Gyermekfogászati és Prevenciós Tanszék a gyermekkorban jelentkező szájüregi- és fogazati rendellenességek megelőzésével és gyógyításával foglalkozik. Oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazon elméleti és gyakorlati ismereteket, mellyel képessé válnak a gyermekpácienseket hatékonyan és sikeresen kezelni.
A hallgatók már első éven alapismereteket szereznek a fogászati prevenció tárgyköréből, melyet negyedéven a gyakorlatban is kamatoztathatnak. A Kar hangsúlyt fektet a város gyermekeinek szájhigiénés oktatásra, melyben a hallgatók tevékenyen részt vehetnek, korcsoportos felvilágosító előadások, gyakorlati bemutatók szervezésével és megtartásával. Évek óta ők végzik a városi lakosság körében meghirdetett Családi Fogászati Napok szervezését és a szűréseket.
Negyedéven a Gyermekfogászat Propedeutika tantárgy keretében a hallgatók fantom fejeken, modelleken elsajátíthatják a gyermekfogászatban alkalmazott leggyakoribb beavatkozásokat. Megtanulhatják a gyermek megnyugtatására használatos módszereket, megszerezhetik mindazt a tudást mely fontos egy jó orvos-beteg kapcsolat kiépítéséhez. Ötödéven a korábban megszerzett ismeretek birtokában részt vehetnek a Tanszék által ellátott általános iskolai tanulók fogászati kezelésében. A Tanszék évek óta lehetőséget biztosít a hallgatóknak a Tudományos Diákkör keretében, felügyelet mellett, kutató munka végzésére, melynek eredményéről a diákköri konferencián számot is adhatnak.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 06. 11:27