Orális Medicina nem önálló Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Kutatás

Tansegédletek

 

Az orális medicina tárgya igen komplex. Magába foglalja a szájüregben előforduló bármilyen szájnyálkahártya elváltozás - amely izoláltan vagy más tünetekkel jelentkezik - illetve a szisztémás hátterű fogágybetegségek diagnosztikáját és kezelését is.  A tanszék szakellátása országos szintű, és mind járóbetegek, mind más klinikák fekvőbetegei számára végez diagnosztikai és terápiás beavatkozásokat.
A tantárgy megértéséhez az orális patológia, mikrobiológia, parodontológia, belgyógyászat és gyógyszertan ismerete nagy segítséget jelent. Ezért a fogorvosi képzés utolsó évében kerül oktatásra, mind magyar, mind angol nyelven.  A hallgatók a gyakorlatok keretein belül részt vehetnek a betegellátásban: a betegek kórtörténetének megismerésében, diagnosztikai beavatkozásokban segédkezhetnek, részt vehetnek a diagnosztikai beavatkozások eredményeinek kiértékelésében, illetve a szájnyálkahártya betegek fogazati szanálásában is.
Az oktatás részeként a hallgatók a tudományos diákköri munka (TDK) keretein belül részt vehetnek az egyes betegcsoportok rizikó faktorainak tudományos kiértékelésében és a következtetések levonásában.  Jelenleg is több kutatási projekt folyik a tanszék részvételével. Multicentrikus vizsgálatot végzünk (négy egyetem részvételével), mely a szájüregi daganatok nyáldiagnosztikájával foglalkozik. Vizsgálatok folynak a fogágybetegség és a reumatoid artritis egymásra hatásáról, illetve a prekancerózus elváltozások rizikó faktoraival kapcsolatosan.

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 08. 12:44