Alapozó Orvosi Ismeretek Intézet

Az Alapozó Orvosi Ismeretek Intézet összefogja, koordinálja a Fogorvostudományi Kar nem szakma specifikus tanszékeit, melyek a Fogorvosi Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani, a Fogorvosi Biokémiai, a Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani Tanszék, a Fogorvosi Orvostani, a Fogorvosi Műtéttani Koordináló és a Fogorvosi Mikrobiológiai és Patológiai Tanszékek.
Ezen tanszékek végzik az alapozó tantárgyak (biofizika, kémia, biokémia, sejtbiológia), morfológia (anatómia, szövettan, fejlődéstan), molekuláris biológia (biokémia), patológia (általános és orális patológia, patofiziológia, mikrobiológia), funkcionális biológia (élettan), magatartástudomány (pszichológia, szociológia, etika) oktatását. 
Az előkészítő klinikai ismeretek, valamint a klinikai ismeretek tárgykörén belül a megbetegedések és azok komplex terápiájának megismertetése a cél. Az oktatott tárgyak közé tartozik az orvosi genetika, a belgyógyászat, sebészet, bőrgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégegyógyászat, a gyermekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, és oxiológia.
A hallgatók bekapcsolódhatnak az Alapozó Orvosi Ismeretek Intézet által koordinált tanszékeken zajló tudományos kutatómunkába. 

 Alapozó Orvosi Ismeretek Tanszék munkatársai

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 26. 14:41