A szakfogorvos képzés személyi és tárgyi feltételei