Arc, Állcsont és Szájsebészeti nem önálló Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Oktatott
tárgyak

Tansegédletek

 

Feladataink közé tartozik a graduális és a postgraduális oktatás, az északkelet magyarországi régió maxillofacialis betegeinek ellátása. A fogorvostan hallgatók megismerik a fogorvosi tevékenység és az arc-állcsontsebészet kapcsolatait, az anatómiai régió azon sebészeti betegségeit, melyek ismerete a fogorvosi tevékenység biztonságos végzéséhez alapvető. A fekvőosztályon a szájüregi daganatos, arckoponya sérült, fejlődési rendellenességekkel született, nyálmirigy- és egyéb betegségekben szenvedők ellátását biztosítjuk. Kutatásaink a károsodott szájüregi struktúrák helyreállító sebészetére és az implantológiai beavatkozásokra irányulnak. Tanszékünkön végzett kutatómunkánkba a tudományos diákkör keretében a hallgatók is bekapcsolódhatnak.

Frissítés dátuma: 2018.02.02.