Új tanszékek a Fogorvostudományi Karon

2017. december 06. - 14:00
A Fogorvostudományi Karon új tanszékek kerültek létrehozásra.

A 2017. december 6-án megtartott Kari Tanács ülés elfogadta a Fogorvostudományi Kar Működési Rendjének módosító javaslatát, mely szerint karunkon új tanszékek kerültek létrehozásra.
A Gyermekfogászati és Prevenciós nem önálló Tanszék tanszékvezetője Dr. Nemes Judit egyetemi docens, az Orális Medicina nem önálló Tanszék tanszékvezetője Dr. Tar Ildikó adjunktus, a Dentoalveoláris Sebészeti nem önálló Tanszéké Dr. D. Tóth Etelka tanársegéd, a Fogszabályozási nem önálló Tanszék vezetője pedig Dr. Borbély Péter adjunktus lett.

 

Dr. Nemes Judit Gyermekfogászati és Prevenciós nem önálló Tanszék

Dr. Nemes Judit Gyermekfogászati és Prevenciós Tanszék

 

Dr. Tar Ildikó Orális Medicina nem önálló Tanszék

Dr. Tar Ildikó Orális Medicina Tanszék

 

Dr. Tar Ildikó Orális Medicina nem önálló Tanszék

Dr. D. Tóth Etelka Dentoalveoláris Sebészeti Tanszék

 

Dr. Borbély Péter Fogszabályozás nem önálló tanszék

Dr. Borbély Péter Fogszabályozás Tanszék