Parodontológiai Tanszék

A parodontológia fogágybetegségek, azaz a fogágy gyulladásos kórképeinek megelőzésével és kezelésével foglalkozó tudományág. A gyakorlati képzés során a hallgatók betegeket látnak el, elsajátítják a fogkőeltávolítás és polírozás különböző módszereit, ezen kívül parodontális műtéteken is részt vesznek.
 
A Tanszék a graduális és posztgraduális parodontológiai képzésben is szerepet vállal. A graduális képzés keretein belül negyed és ötöd éven a parodontológia, míg ötöd éven az orális medicina tárgyak oktatása történik magyar, illetve angol nyelven. A Parodontológia Tanszék oktatói részt vesznek az odontológia, az orális biológia, a fogászati radiológia és a preventív fogászat tárgyak, továbbá az általános orvosképzés és a népegészségügyi medicina fogászat tárgyának oktatásában is. A posztgraduális képzés részeként, a „Parodontológia és Szájnyálkahártya betegségek” szakorvosképzés keretein belül rezidens orvosok vesznek részt a Tanszék mindennapi munkájában.
 
A Tanszék parodontológiai és szájnyálkahártya-betegek szakellátását is végzi, mind regionális, mind országos szinten. A fogágybetegség kezelése során a komplex terápiás elveknek megfelelően – a konzervatív terápia mellett – lehetőség van a parodontális műtéti ellátásra, valamint az egyes szájnyálkahártya elváltozások esetében a lehetséges háttérbetegségek felderítésére is.
 
A Parodontológia Tanszék oktatói az oktatás és betegellátás mellett a tudományos munkában is részt vesznek. A Tanszék minden oktatója Tudományos Doktori (PhD) fokozattal rendelkezik, és számos kutatási területen végeznek közös munkát a DE ÁOK más tanszékeivel.