Felvételi információk, 2016. szeptemberi kezdéssel

Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgaköv.-ek

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

O

N

A

fogorvos

támogatott

10

15 < 60

biológia (E) és
fizika (E) v. kémia (E)

ORVOS

I

O

N

K

fogorvos

1 000 000 Ft

ORVOS

I

 

Általános szakleírás

 • Szakképzettség megnevezése: okleveles fogorvos doktor – Dentist (D.M.D. - doctor medicinae dentariae)
 • Képzési idő: 10 félév
 • A fogorvos szak nem válik szét alap- és mesterszakra, osztatlan, ötéves képzésként működik. A képzés első szakasza alapozó és előkészítő klinikai ismeretekből áll, itt az alapvető orvosi ismeretek átadása történik. Többek között olyan tárgyak tartoznak ide, mint az anatómia, a szövettan, a molekuláris biológia, de a hallgatók a belgyógyászat, a sebészet területére is bepillantást nyernek. A fogorvosi tanulmányok közé nemcsak a gyógyításra való felkészítés, hanem a diagnosztikai, illetve megelőző tevékenységek oktatása is tartozik. A fogorvosoknak aktív szerepük van a fog- és szájbetegségek megelőzésében, erre a preventív fogászati ismeretek elsajátítása készíti fel őket. A megtartó fogászat, illetve a helyreállító fogászat, azaz a fogpótlástan is a képzési anyagba tartozik. A hallgatók külön kurzusokon találkoznak a gyermekfogászati és a fogszabályozási ismeretekkel. Szakirányú képzés, specializáció nincs ezen a szakon, ez a rezidensképzés részeként jelenik meg, amelynek sikeres befejezését követően a jelöltek fogszakorvosi oklevelet kapnak. A fogorvosképzés elméleti része természetesen nem elég a pályakezdéshez. A képzés alatti gyakorlat biztosítja a jártasságot, de az ötéves tanulmányi idő után még több évnyi gyakorlat szükséges ahhoz, hogy teljes értékű fogorvos váljék a pályakezdőből.
 • Szakmai gyakorlat:
  • A szakmai gyakorlat magában foglalja a kórházi, az ápolástani, az odontotechnológiai, az extractio, az általános fogászati, a szájsebészeti gyakorlatot. Időtartama legalább 10 hét.
 • Idegen nyelvi követelmények:
  • A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
 • Továbbtanulás mesterképzésen:
  • Szakirányú lehetőségek az újabb mesterfokozat megszerzésére: táplálkozástudományi.
 • Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem!
 • Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  • oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  • (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  • amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap „Kérvénytárból” letölthető záróvizsga eredmény igazolást kell feltölteni.
 • Záróvizsga eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.
 • Az orvos- és egészségtudományi képzési terület osztatlan szakján felsőfokú végzettséget szerzett jelentkezőket a Kar – amennyiben osztatlan képzésre jelentkeznek – a 2016. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
 • A pontok kiszámítása a diploma minősítése alapján járó és a többletpontok hozzáadásával történik. A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése: 
  • rite minősítés – 350 pont,
  • cum laude minősítés – 390 pont,
  • summa cum laude minősítés – 400 pont.
Felvételi pontok számítása
 • Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át. A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzettek pontszámítása és a beküldendő dokumentumok c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.
Csatolandó dokumentumok
 • Felvétel feltétele:

  • érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
 • Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:
  • felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
 • Felvételi vizsgatárgyak:
  • biológia emelt szintű érettségi és fizika emelt szintű érettségi vagy kémia emelt szintű érettségi

Frissítés dátuma: 2017.10.15.