Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék a gyermekkorban jelentkező szájüregi és fogazati rendellenességek megelőzésével és gyógyításával foglalkozik. Oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazon elméleti és gyakorlati ismereteket, mellyel képessé válnak a gyermekpácienseket hatékonyan és sikeresen kezelni.
 
A hallgatók már első éven alapismereteket szereznek a fogászati prevenció tárgyköréből, melyet negyedéven a gyakorlatban is kamatoztathatnak.
 
A Kar hangsúlyt fektet a város gyermekeinek szájhigénés oktatásra, melyben a hallgatók tevékenyen részt vehetnek, korcsoportos felvilágosító előadások, gyakorlati bemutatók szervezésével, tartásával. Évek óta ők végzik a felnőtt lakosság körében meghirdetett fogászati napok szervezését és a szűréseket.
 
Negyedéves tantárgy a fogszabályozás. A fogszabályozás elméleti és gyakorlati oktatása keretében a hallgatók megismerkedhetnek az egyes fogazati rendellenességek diagnosztikájával és legkorszerűbb terápiájával. Ugyan ebben az évben már fantom fejeken, modelleken elsajátíthatják a gyermekfogászatban alkalmazott leggyakoribb beavatkozásokat. Megtanulhatják a gyermek megnyugtatására használatos módszereket, megszerezhetik mindazt a tudást mely fontos egy jó orvos-beteg kapcsolat kiépítéséhez. Ötödéven a korábban megszerzett ismeretek birtokában részt vehetnek a tanszék ellátási körzetébe tartozó általános iskolai tanulók fogászati kezelésében. A Tanszék évek óta lehetőséget biztosít a hallgatóknak a Tudományos Diákkör keretében, felügyelet mellett, kutató munka végzésére, melynek eredményéről a diákköri konferencián számot is adhatnak.