Dékáni Hivatal

Dékán:
Dr. Hegedűs Csaba - egyetemi tanár
Telefon/Fax: 36 (52) 255-208, 411-717/56732
 
Általános Dékán-helyettes:
Dr. Varga István - egyetemi docens
Telefon: 36 (52) 255-208, 411-717/56732
E-mail: varga.istvan@dental.unideb.hu
 
Oktatási Dékán-helyettes:
Dr. Bágyi Kinga - egyetemi docens
Telefon: 36 (52) 411-717/56732
E-mail: bagyi.kinga@dental.unideb.hu
Oktatási Titkárságvezető:
Dr. Lampé István - egyetemi főorvos
Telefon/Fax: 36 (52) 255-208, 411-717/56732
Tanügyigazgatási munkatárs:
Kékesi Zsuzsanna
Telefon/Fax: 36 (52) 255-208, 411-717/56732
Oktatási Titkárságvezető-helyettes:
Reszegi Viktória
Telefon: 36 (52) 411-717/56722
Tanügyigazgatási munkatárs (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék, Parodontológiai Tanszék):
Nagy Fruzsina
Telefon: 36 (52) 411-717/56722
Tanügyigazgatási munkatárs (Arc, Állcsont és Szájsebészeti Tanszék):
Baloghné Pápai Györgyi
Telefon: 36 (52) 411-717/56653
Posztgraduális képzési előadó:
Menyhárt Éva
Telefon: 36 (52) 255-515, 411-717/54515
Igazgatás-szervezési ügyintéző:
Ungvári Zsuzsanna
Telefon: 36 (52) 411-717/56472